Start

Välkommen till


Din kompletta partner.


Låt oss hjälpa Er med drömprojektet.

Grundläggning

Vi utför husgrund, villagrunder, garagegrunder, hallgrund, gjutna betongkonstruktioner och en hel del speciallösnigar.

Markarbete

Vägar, ledningsarbete, grönytor, trädgård, planteringar, vattenmagasin och allt Ni kan tänka Er.

Avlopp

Enskilt avlopp, minireningsverk, markbädd, infiltration, och en hel del annat.

Transport

Med en egen maskinpark kan vi transportera grus, jord och maskiner till Er arbetsplats.

Vi utför och markarbete, grundläggning och avloppsanläggning i skåne. Just nu är vi mycket i Helsingborg, Malmö, Lund och Trelleborg.

Välkomna med Er offertförfrågan

LETAB Anläggning AB

Org. nr. 556942-6579

042 - 400 60 00 / info@letab.se


Är ett stolt och aktivt medlemsföretag i   Sveriges byggindustrier och använder ID06


Sveriges byggindustrier och ID06

arbetar tillsammans med myndigheter

för att motarbeta osund konkurrens

och ekonomisk brottslighet.